Masa za preradu u obliku zrna, granula ili praška u odgovarajućem sastavu i količini sipa se kroz levak u cilindar, gde se greje i stapa se, a zatim se klipom ta rastopljena masa gura prema kalupu koji ima nižu temperaturu, usled čega se plastična masa brzo hladi i očvršćava. Sniženje temperature kalupa izvodi se rashladnim sredstvima preko odgovarajućih kanala.