Ekstrudiranje ili istiskivanje, primenjuje se za preradu plastičnih masa na posebnim mašinama – ekstruderima. Masa za preradu se sipa kroz levak u cilindar, zahvata pužem i usled toplote se stapa, odnosno ona se gura prema glavi koja u sebi sadrže sita kroz koja se istiskuje plastična masa. Na ovaj način izrađuju se cevi, trake, profili.